NL | EN

A-Point Groep

Een concrete aanpak op Duurzaam ondernemen!

Evert Overtoom, algemeen directeur van de A-Point Groep
"Turn is in staat in een kort tijdsbestek duurzaam ondernemen te vertalen naar de praktijk en de bevlogenheid van Anna tijdens de trainingen zorgt ervoor dat er naast bewustwording ook vanuit een ander perspectief naar het onderwerp wordt gekeken."

Wat hebben wij aan Turn gevraagd?

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen op de thema's milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen dat onze klanten niet alleen tevreden zijn met onze totale mobiliteitsoplossingen, maar ook met ons als hun partner in duurzaam ondernemen. Maar waar begin je en hoe betrek je medewerkers bij dit proces? We hebben Turn gevraagd ons te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van ons duurzaam ondernemen beleid.

Wat heeft Turn voor ons gedaan?

Duurzaam ondernemen stond bij ons al op de agenda en we deden al een aantal zaken zoals zonnepanelen en we zijn Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd voor al onze vestigingen. Turn heeft onze huidige situatie op duurzaam ondernemen in kaart gebracht en onze strategie hierop ontwikkeld en omgezet in een concreet plan. Stap een is communiceren wat je al doet en wat je ambitie is. De volgende stap is mensen verantwoordelijk maken voor deze ambitie en dit intern borgen. Tot slot is onderhoud belangrijk. Daarom heeft Turn ook een aantal MVO trainingen aan een deel van onze mensen gegeven en worden nieuwe trainingen momenteel ingepland.

Wat was het resultaat?

De tweede helft van 2015 hebben we een online platform gelanceerd waar we onze MVO activiteiten communiceren inclusief de keten. Onze duurzaam ondernemen beleidsverklaring is opgesteld aan de hand van onze kernwaarden met heldere doelstellingen. Onze medewerkers waren enthousiast over de MVO training, een reactie van een deelnemer aan de training: "Leerzaam, belangrijk, up-to-date onderwerp". Turn zal ons blijven ondersteunen bij de verdere implementatie van ons duurzaam ondernemen beleid.