NL | EN

Bouwbedrijf van Deelen

Duurzaamheid naar het volgende niveau!


Bouwbedrijf van Deelen – Jan Pijl

"Wat is er nodig om duurzaamheid te verankeren in een organisatie? Turn maakt duurzaamheid concreet. We doen al veel aan duurzaamheid, maar door Turn is dat nu in een helder strategisch kader geplaatst! Daarnaast hebben ze -niet geheel onbelangrijk met deze complexe materie- een leesbaar beleidsstuk gemaakt dat we extern kunnen gebruiken."

Wat hebben wij aan Turn gevraagd?


Wij hebben Turn gevraagd om alle reeds bestaande initiatieven en certificeringen samen te voegen in één overzicht, zodat er in de toekomst vanuit een helder strategisch kader gewerkt kan worden.

Wat heeft Turn voor ons gedaan?


Wij doen al veel op het gebied van duurzaamheid, maar er was nog niet een overkoepeld beleidstuk waar ISO 14001, FSC en de CO2 prestatieladder onder vielen. Het 'beleidskader duurzaamheid' is geschreven en tevens zijn de activiteiten benoemd die ontplooid dienen te worden om duurzaamheid naar het volgende niveau te tillen.Wat was het resultaat?


Binnen 8 weken lag er een gedegen beleidskader en plan van aanpak. Door de aanpak van Turn en het bouwen aan de identiteit van Bouwbedrijf van Deelen op duurzaamheid, is het intern duidelijk waarvoor Bouwbedrijf van Deelen staat. In 2015 is Turn tevens betrokken bij het schrijven van het eerste duurzaamheidsverslag.