NL | EN

Drechtsteden

Concrete samenwerking en verenigen van organisaties

Drechtsteden
"Turn is in staat in een kort tijdsbestek mobiliteitsmanagement te vertalen naar een concreet plan. Turn zorgt er tegelijkertijd voor dat er bewustwording wordt gecreëerd over bereikbaarheid van de Drechtsteden onder het bedrijfsleven. "

Wat hebben wij aan Turn gevraagd?

Het bedrijfsleven heeft aangegeven aan de slag te willen met mobiliteitsmanagement en zij stelden de aanpak van Turn voor. Deze strategisch aanpak gebaseerd op ambassadeurschap sprak ons aan en samen met het bedrijfsleven is het platform Samen Bereikbaar opgericht. Turn heeft de taak gekregen om een succesvolle publiek-private samenwerking te organiseren.

Wat heeft Turn voor ons gedaan?

Natuurlijk begonnen we niet op nul, we doen al veel aan bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement binnen de Drechtsteden. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met de Verkeersonderneming uit Rotterdam. Turn heeft de Drechtsteden, De verkeersonderneming en het bedrijfsleven samengebracht en een heldere uitvoeringsagenda ontwikkeld om aan de slag te gaan. Deze samenwerking is in ontwikkeling en juist het concreet benoemen van projecten en verenigen van organisaties is essentieel voor het succes.

Wat was het resultaat?

Een platform met 28 startende organisaties die een intentieverklaring hebben getekend om 10% uit de spits te halen. Maar ook concrete projecten zoals de Sandelingenknoop en de pilot van buslijn 9 om het bedrijventerrein Krabbepolder beter te ontsluiten met het OV zijn mede geïnitieerd door het platform. Ook in 2017 zal Turn projectleider zijn van het platform Samen Bereikbaar. Klik hier voor de website