NL | EN

IVA Driebergen

De ontwikkelingen in de automotive concreet en bondig omgezet tot een helder plan van aanpak

IVA Driebergen
"Turn heeft bij de IVA op concrete en daadkrachtige wijze een analyse uitgevoerd en een plan van aanpak ontwikkeld, waarmee de IVA doelgericht aan de slag kan om het Technisch Centrum toekomstbestendig te houden."

Wat heeft de IVA aan Turn gevraagd?

Door de snelle veranderingen in automotive, was er behoefte aan advies van branchespecialisten: past het IVA beleid voor het Technisch Centrum nog bij de verwachtingen van de markt in de toekomst? De IVA had behoefte aan een toekomstschets, die kon helpen de kaders van het technisch curriculum in te kleuren.

Wat heeft Turn voor de IVA gedaan?

De IVA is continue bezig om het lesprogramma aan te passen aan de wensen van de markt. Omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan, was er behoefte om verder vooruit te kijken dan alleen de wensen van de huidige markt. Turn heeft eerst een analyse gemaakt van de huidige status van het Technisch Centrum. Vervolgens is er door Turn op basis van een toekomstvisie een plan van aanpak geschreven waarmee, aan de hand van 11 concrete aanbevelingen, het Technisch Centrum van de IVA gericht aan de slag gaat.

Wat was het resultaat?

Begin 2016 is de werkgroep binnen de IVA aan de slag gegaan met de implementatie van de aanbevelingen uit het Turn rapport.