NL | EN

Van Mossel Groep

Van woorden naar doen!

Van Mossel Groep – John de Jong
"Turn maakt MVO concreet en geeft in eenvoudige stappen de acties aan die we als organisatie dienen te ondernemen. Turn werkt accuraat en heeft een realistische, pragmatische kijk op duurzaam ondernemen."

Wat hebben wij Turn gevraagd?

Wij deden al aan MVO, maar het ontbrak nog aan een eenduidige strategie of visie. Turn is gevraagd om het strategisch kader en plan van aanpak te schrijven.

Wat heeft Turn voor ons gedaan?

Een organisatie begint nooit op 0 met duurzaamheid, zo ook wij niet. Daarom hebben we eerst groepsinterviews afgenomen om te inventariseren welke activiteiten al plaatsvonden en wat de behoefte was van de deelnemers. Het leuke van groepsinterviews was dat je ook impliciet bewustwording creëert voor het onderwerp. Daarnaast leerde de deelnemers van elkaar over de kansen van MVO. Turn heeft het strategisch kader geschreven, met duidelijke verantwoordelijkheden en taken om de beschreven ambitie van woorden om te zetten in daden.

Wat was het resultaat?

Er is een gedegen strategisch kader ontwikkeld. Ook de implementatie fase mag Turn oppakken, waarbij de interne duurzaamheid en online communicatie boven aan het prioriteitenlijstje stonden. Inmiddels hebben we alle vestigingen Erkend Duurzaam gecertificeerd en kan je online informatie vinden over het MVO beleid van de Van Mossel Groep.