NL | EN

Duurzaamheid & duurzame mobiliteit

Bouwen aan de toekomst

Duurzaam Ondernemen
De tijd van 'links, lastig, levert niets op' is allang voorbij. Maar welke kansen en bedreigingen spelen er op duurzaamheid? Waar liggen de prioriteiten en op welke manier kan duurzaamheid het resultaat van uw onderneming zelfs verbeteren?


De ontwikkelingen op duurzaamheid volgen elkaar in hoog tempo op. Wij ondersteunen onze klanten bij het concretiseren van deze snelle veranderingen. Schakel ons in en de bewustwording op duurzaamheid groeit; intern en extern. Wij ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een strategisch kader en actieplan op duurzaam ondernemen, positionering extern en trainen medewerkers op kennis en het toepassen van deze kennis.

Wij zijn gespecialiseerd in: afvalmanagement | energiebesparende maatregelen (artikel 2.15) & EED audit | MIA | Erkend Duurzaam certificering vanuit het IvDM | duurzaam inkopen | Betrokken ondernemen.

Wil u (vrijblijvend) een (digitaal) kopje koffie met ons drinken om eens van gedachten te wisselen? Klik hier.

Slimme en duurzame mobiliteit projectmanagement
Wij zetten ons vanuit Turn in op duurzame mobiliteit voor onszelf. Zo reizen we met de fiets of het openbaar vervoer en elektrisch. Maar hoe realiseer je gedragsverandering bij medewerkers die nog 'heerlijk' met de benzine/diesel/LPG auto reizen en nog niet nagedacht hebben over alternatieven?

Wij adviseren onze klanten op het verduurzamen en verslimmen van personenmobiliteit en hebben diverse tools ter ondersteuning om gedragsverandering te realiseren. Wij hebben diverse tools om klanten inzicht te geven in de potentie van alternatieven en het inzetten van fossielvrije automobiliteit.

Duurzame mobiliteit is goed voor het milieu, maar alternatieven als de fiets en openbaar vervoer hebben direct invloed op de regionale bereikbaarheid. Zo werken we voor De Verkeersonderneming Rotterdam in samenwerking met de Drechtsteden, BAR-gemeenten en Gorinchem  om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Sinds 2016 hebben we de community "Samen Bereikbaar" opgezet. Dit platform zet samen met het bedrijfsleven (meer dan 70 leden) in op slimme en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Wij zijn de verbindende factor tussen het bedrijfsleven en de overheid. Door een breed multidisciplinair stakeholdernetwerk en effectief stakeholder management zijn wij betrokken bij allerlei partijen om gezamenlijk te werken aan een betere toekomst op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit.

Wij helpen bedrijven met inzicht in hun huidige personenmobiliteit en maken de potentie van alternatieven inzichtelijk door middel van enquêtes en mobiliteitsscans. Via het platform en met 1-op-1 gesprekken informeren wij de leden en ons netwerk over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Thema's waar we op inzetten: thuiswerken | e-bike | elektrische scooter | openbaar vervoer | last-mile projecten opzetten | wandelen.

Wilt u meer weten over het platform Samen Bereikbaar en wat daar allemaal gedaan wordt klik dan hier.
Samen met u maken we duurzaamheid concreet.

Anna werd door de ondernemervereniging IKG Gorinchem geinterviewd over de aanpak binnen het platform Samen Bereikbaar, klik hier voor het interview.

Turn Business Improvement zet zich al bijna twintig jaar met succes en passie in op duurzaamheid en duurzame, slimme mobiliteit. Wij blijven we onszelf constant ontwikkelen en wij zetten nieuwe kennis en expertise graag op een creatieve manier voor u in. 

Wil u (vrijblijvend) een (digitaal) kopje koffie met ons drinken om eens van gedachten te wisselen? Klik hier.