Nieuwe wetgeving

Werkgebonden Personenmobiliteit

Vanaf juli 2024 moeten organisaties met meer dan 100 medewerkers rapporteren over de manier waarop werknemers reizen. Dit omvat een rapportage van alle woon-werk reizen en zakelijke reizen van werknemers, uitgesplitst in het aantal kilometer per vervoermiddel en brandstoftype. Op deze pagina informeren we je over de wetgeving en geven we alvast eerste handvatten hoe we je snel op weg kunnen helpen om te voldoen.

Deze nieuwe wetgeving is onderdeel van het klimaatakkoord, werkgevers hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de mobiliteit in Nederland. Het concrete doel is een reductie van 1 megaton (Mton) CO2-uitstoot in 2030.

De rapportageverplichting heeft tot doel om de totale werkgebonden CO2-uitstoot in kaart brengen. Als in 2025 blijkt dat er geen sprake is van een dalende lijn in de CO2-emissie, dan treedt voor werkgevers met 100 of meer werknemers een norm voor zakelijke mobiliteit in werking, die de CO2-uitstoot per reizigerskilometer maximeert. Naast rapporteren is reduceren van de CO2-uitstoot van belang de komende jaren.

We snappen dat de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit voor jou als organisatie nieuw is en sommige werkgerelateerde gegevens nu nog niet vastgelegd worden.  Om dit proces efficiënt voor jouw organisatie in te richten en je te ontzorgen hebben we een pragmatische aanpak ontwikkeld.

Met behulp van onze Beslisboom WPM kan je zien wat jouw organisatie dient te rapporteren.

Ook snel aan de slag? Neem contact met ons op.

Lisette Zwartkruis

Ons aanbod

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het voldoen aan de rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

 • Op weg met een exportsessie: samen met jou kijken we naar je vervoerstromen en zullen een aanpak adviseren voor dataverzameling en rapportage
 • Onderweg met de mobiliteitsscan: we voeren een scan uit om de woon-werk kilometers in kaart te brengen en adviseren jouw organisatie over de dataverzameling om jaarlijks in de startblokken te staan
 • Van A tot B een ontzorgde reis: we ontzorgen je in het gehele proces van start tot het uploaden van de gegevens voor de rapportageverplichting, daarnaast geven we aan waar kansen liggen om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen

Wist je dat?

 • Je rapporteert jaarlijks.
 • Over 2024 rapporteer je van juli tot en met december, je kan er ook voor kiezen het gehele jaar te rapporteren.
 • De rapportage over 2024 dien je voor 30 juni 2025 in.
 • Je rapporteert het totaal aantal gereden kilometer per type voertuig en brandstof, niet per werknemer.
 • Je mag een enquête inzetten om de woon-werk kilometers te bepalen (wel 95% betrouwbaarheid en max. 2% foutmarge).
 • Betaal je een zakelijke reis niet uit, dan hoef je het ook niet te rapporteren.
 • Leaseauto’s? Vraag de leasemaatschappij, zij hebben ook deze wetgeving in het vizier.
 • Meer informatie, zie de handreiking van de overheid.