Wie we zijn

Unleashing potential is onze missie

Turn is no-nonsense, open, doortastend en altijd ondernemend vanuit bevlogenheid. Het zit in onze naam: wij bekijken alles van alle kanten voordat we de diepte in duiken.

Unleashing potential

Experts in duurzaam ondernemen en het ontwikkelen van het menselijk kapitaal

Turn is een onafhankelijk trainings-, coaching- en adviesbureau met ruim twintig jaar ervaring. Wij zijn partner voor onze klanten. Wij willen een toekomst creëren waarin mensen, bedrijven en de maatschappij floreren!

Pragmatische strateeg

Anna Schouten

Een dame met pit met een voorliefde voor verandermanagement en duurzaamheid. Snelle denker en vanuit passie gedreven. Anna krijgt energie als ze complexe zaken werkbaar kan maken.

Visie
Het succes van verandering ligt in de bewustwording en pragmatische vertaling naar toegevoegde waarde.

Contact
+31 (0) 6 543 631 00
anna.schouten@turn.nl

Inspirerende spreker

Johannes van de Water

Hij onderzoekt graag waar de blokkades en beperkende overtuigingen zitten. Hierdoor doorbreken mensen hun barrière en zetten ze stappen in kunnen, durven en willen, zowel op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling, de competenties die ze inzetten voor hun werk als bij het verbinden van persoonlijke ambities aan bedrijfsdoelen. Johannes zet zich in als trainer, coach en consultant op het gebied van communicatievaardigheden, organisatieverandering en duurzame mobiliteitsvraagstukken.

Visie
Het is heerlijk om mensen een nieuw niveau bij zichzelf te laten ontdekken. Als we vervolgens een omgeving kunnen creëren waarin iemand deze nieuwe inzichten kan toepassen, dan is het ‘Bingo!’ en worden bedrijfsambities gekoppeld aan persoonlijke -motiverende- doelen.

Contact
+31 (0) 6 239 796 05
johannes.vd.water@turn.nl

Communicatieve doorpakker

Lisette Zwartkruis

Lisette is een open en communicatieve doorpakker. Ze houdt ervan om momentum te creëren en zoekt de weg naar voren. Doordat haar standpunten goed gefundeerd zijn -ze leest zich graag goed in- weet ze anderen mee te nemen in een veranderproces.
Lisette haalt motivatie uit de verbindende factoren tussen mensen, overtuigingen en doelen.

Visie:
Om veranderingen succesvol door te voeren is het belangrijk om de uniciteit en de kernwaarden van mensen en bedrijven als uitgangspunt te nemen.

Contact
+31 (0) 6 20 02 28 10
lisette.zwartkruis@turn.nl

Creatieve verbinder

Charlotte van Veen

Charlotte is een creatieve verbinder met oog voor haar omgeving en een focus op duurzaamheid. Haar passie is om mensen met elkaar te verbinden om zo verandering tot stand te brengen. Ze benadert een opdracht vanuit verschillende perspectieven en zet ideeën om in concrete acties. Hierdoor neemt ze onze klanten mee in het proces van duurzame ontwikkeling.

Visie:
Een duurzame toekomst bereik je met samenwerken, want samen komen we tot nieuwe innovatieve en creatieve oplossingen.

Contact
+31 (0) 6 20 19 24 41
charlotte.van.veen@turn.nl

Organiserende analist

Mees van Koert

Mees is een organiserende analist: hij houdt van logica en onderzoekt vanuit diverse invalshoeken. Als student sociologie zocht hij een bijbaan met toegevoegde waarde. Hij ondersteunt het team bij de projecten op het gebied van duurzaamheid en de interne operatie. Hij pakt zaken snel op en is leergierig.

Visie:
Een realistische en pragmatische kijk op het thema duurzaamheid is noodzakelijk om tot echte verandering te komen.

Contact
mees.van.koert@turn.nl

Pragmatische strateeg

Anna Schouten

Een dame met pit met een voorliefde voor verandermanagement en duurzaamheid. Snelle denker en vanuit passie gedreven. Anna krijgt energie als ze complexe zaken werkbaar kan maken.

Visie
Het succes van verandering ligt in de bewustwording en pragmatische vertaling naar toegevoegde waarde.

Contact
+31 (0) 6 543 631 00
anna.schouten@turn.nl

Inspirerende spreker

Johannes van de Water

Hij onderzoekt graag waar de blokkades en beperkende overtuigingen zitten. Hierdoor doorbreken mensen hun barrière en zetten ze stappen in kunnen, durven en willen, zowel op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling, de competenties die ze inzetten voor hun werk als bij het verbinden van persoonlijke ambities aan bedrijfsdoelen. Johannes zet zich in als trainer, coach en consultant op het gebied van communicatievaardigheden, organisatieverandering en duurzame mobiliteitsvraagstukken.

Visie
Het is heerlijk om mensen een nieuw niveau bij zichzelf te laten ontdekken. Als we vervolgens een omgeving kunnen creëren waarin iemand deze nieuwe inzichten kan toepassen, dan is het ‘Bingo!’ en worden bedrijfsambities gekoppeld aan persoonlijke -motiverende- doelen.

Contact
+31 (0) 6 239 796 05
johannes.vd.water@turn.nl

Communicatieve doorpakker

Lisette Zwartkruis

Lisette is een open en communicatieve doorpakker. Ze houdt ervan om momentum te creëren en zoekt de weg naar voren. Doordat haar standpunten goed gefundeerd zijn -ze leest zich graag goed in- weet ze anderen mee te nemen in een veranderproces.
Lisette haalt motivatie uit de verbindende factoren tussen mensen, overtuigingen en doelen.

Visie:
Om veranderingen succesvol door te voeren is het belangrijk om de uniciteit en de kernwaarden van mensen en bedrijven als uitgangspunt te nemen.

Contact
+31 (0) 6 20 02 28 10
lisette.zwartkruis@turn.nl

Creatieve verbinder

Charlotte van Veen

Charlotte is een creatieve verbinder met oog voor haar omgeving en een focus op duurzaamheid. Haar passie is om mensen met elkaar te verbinden om zo verandering tot stand te brengen. Ze benadert een opdracht vanuit verschillende perspectieven en zet ideeën om in concrete acties. Hierdoor neemt ze onze klanten mee in het proces van duurzame ontwikkeling.

Visie:
Een duurzame toekomst bereik je met samenwerken, want samen komen we tot nieuwe innovatieve en creatieve oplossingen.

Contact
+31 (0) 6 20 19 24 41
charlotte.van.veen@turn.nl

Organiserende analist

Mees van Koert

Mees is een organiserende analist: hij houdt van logica en onderzoekt vanuit diverse invalshoeken. Als student sociologie zocht hij een bijbaan met toegevoegde waarde. Hij ondersteunt het team bij de projecten op het gebied van duurzaamheid en de interne operatie. Hij pakt zaken snel op en is leergierig.

Visie:
Een realistische en pragmatische kijk op het thema duurzaamheid is noodzakelijk om tot echte verandering te komen.

Contact
mees.van.koert@turn.nl

Kwadrant Model

Experts in duurzaam ondernemen en gedragsverandering

Wij gebruiken graag ons TURN-kwadrantenmodel bij de analyse van uitdagingen. Dit model laat volgens ons glashelder zien wat de link is tussen resultaten en potentie. Organisaties zijn gericht op resultaten en groei, de uitdaging om dit te bereiken is groot. Hoe boek je resultaten op een duurzame en toekomstbestendige manier en hoe neem je je medewerkers hierin mee? Elke keer merken we dat het verschil wordt gemaakt door organisaties die zich willen blijven vernieuwen, potentie identificeren en deze vervolgens omzetten in resultaten.

Turn – ON

Natuurlijk wil je je als bedrijf in het Turn – ON kwadrant (rechts boven) bevinden. Een bedrijf waar alles loopt, resultaten geboekt worden en de toekomst er rooskleurig uitziet. Maar ook in dit kwadrant is het belangrijk jezelf te blijven ontdekken, scherp te zijn op marktveranderingen en te kijken met een positief-kritische blik naar de eigen organisatie. Hoe? We denken graag met je mee!

Turn – UP

In het kwadrant Turn – UP (links-boven) is het oogsttijd. Wat is er nodig om de potentie om te zetten in resultaten? Ligt de uitdaging intern of buiten de organisatie? Wat is er nodig om de potentie te verzilveren? Met een pragmatische benadering brengen we je naar rechts boven (Turn-ON).

Turn – OVER

Soms is het noodzakelijk met andere ogen te kijken naar je eigen organisatie. In het Turn – OVER kwadrant (links-onder) is het zaak de pionnen op het bordspel opnieuw neer te zetten. Vanuit welke visie is er gestart en wat is er nodig om nieuwe potentie te ontdekken en om te zetten in resultaten? We hebben praktische tools om dit voor je te ontwikkelen.

U-Turn

In het laatste kwadrant rechtsonder, U – Turn is het belangrijk om terug te kijken en vanuit deze evaluatie het plan voor de toekomst te schetsen. Soms zijn organisaties goed in staat resultaten te boeken, maar is de potentie in de huidige markt nog klein. Wat is er nodig om voor de toekomst de potentie te ontketenen? We denken graag mee op basis van onze ervaring!

Samen de slingers ophangen?

Neem contact op