Duurzaamheid & duurzame mobiliteit

Bouwen aan de toekomst

De tijd van ‘links, lastig, levert niets op’ is allang voorbij. Welke kansen en bedreigingen spelen er op het gebied van duurzaamheid en duurzame mobiliteit? Wij helpen onze klanten met de juiste prioriteiten en verbeteren met onze visie op duurzaam ondernemen het totaalresultaat.

Duurzaam Ondernemen

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in hoog tempo op. Wij ondersteunen onze klanten om in te spelen op deze snelle veranderingen. Schakel ons in en de bewustwording rond jouw organisatie op het gebied van duurzaamheid groeit, zowel intern en extern.

Wij zijn gespecialiseerd in

strategie | gedragsverandering & bewustwording | trainingen elektrisch rijden en waterstof | mvo verslaglegging | ambassadeursprogramma & implementatie | afvalmanagement | duurzame subsidies| duurzaamheid certificering | betrokken ondernemen

Binnenkort een (digitaal) kopje koffie met ons drinken om eens van gedachten te wisselen?

Neem contact op

Slimme en duurzame mobiliteit projectmanagement

In het Klimaatakkoord van Parijs is mobiliteit opgenomen als een integraal onderwerp. Vanuit dit perspectief zijn bedrijven aan de slag met het verduurzamen van hun mobiliteit. Daarnaast staat de bereikbaarheid van veel bedrijven in Nederland onder druk, door het toenemen van files en het onderhoud aan de wegen.

Om invulling te geven aan de uitdagingen op het gebied van duurzame mobiliteit begeleiden we bedrijven en overheid om -waar mogelijk- alternatieven voor autogebruik te ontwikkelen en gedragsverandering bij medewerkers te realiseren.

Door het geven van inzicht in de huidige situatie en het concretiseren van de potentie van alternatieven ontstaat er veranderbereidheid. We ondersteunen hiermee bedrijven bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid en zetten diverse tools in om gedragsverandering te realiseren. Wanneer er geen alternatieven zijn, creëren we alternatieven samen met de klant. We ontwikkelen pilots en living labs om te leren in de praktijk.

Lees hier meer over

Aan de slag met de rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit!

Werkgebonden Personenmobiliteit

Lees hier meer over

Aan de slag met de CSRD!

Corporate Sustainability Reporting Directive

Wij werken in diverse regio’s voor de overheid om de bereikbaarheid van verder te verbeteren op een duurzame wijze. In deze regio’s adviseren we bedrijven en zetten we netwerken op om vanuit samenwerking slimme en duurzame mobiliteit in te richten.

Thema’s waar we op inzetten: werkgeversaanpak | hybridewerken | e-bike | elektrische scooter | openbaar vervoer | last-mile projecten | wandelen.

Anna is door de ondernemervereniging IKG Gorinchem geïnterviewd over de werkgeversaanpak binnen het platform Samen Bereikbaar, een opdracht voor Zuid-Holland Bereikbaar.

Turn zet zich al bijna twintig jaar met succes en passie in op het gebied van duurzaamheid en duurzame, slimme mobiliteit. Wij blijven onszelf ontwikkelen en zetten nieuwe kennis en expertise graag op een creatieve manier voor onze klanten in.