Case

Samenwerking concreet, partijen gemotiveerd en verbonden

Community mobiliteitsmanagement opzetten

"Turn is in staat om samenwerking écht concreet te maken, om partijen te motiveren en te binden. Turn is praktisch, krijgt het onderwerp 'slim en duurzaam reizen' op de agenda, en zorgt voor concrete resultaten."

BAR Organisatie

Contactpersoon: Anna Schouten
Wat hebben wij aan Turn gevraagd

Het werkgeversplatform Samen Bereikbaar is in 2015/2016 gestart in de Drechtsteden. Voor de BAR-regio (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) vroegen we ons af of dit platform ook voor onze bedrijven in een behoefte voorziet en of het platform de ambities van de gemeenten voor bereikbaarheid en duurzaamheid concreet kan maken. Na analyse kwamen we tot de conclusie dat dít was wat we nodig hadden en hebben Turn gevraagd om het platform in de BAR op te bouwen, en werkgevers te werven om zich aan te sluiten.

Wat heeft Turn voor ons gedaan

Turn heeft bij een aantal toonaangevende werkgevers in de BAR geïnventariseerd welke behoefte er is op het gebied van slim en duurzaam reizen. Vervolgens heeft Turn bedrijven benaderd om zich aan te sluiten bij het platform Samen Bereikbaar. Belangrijk was hierbij de aansluiting bij andere projecten binnen de gemeentelijke organisatie, bij de werkzaamheden van de Verkeersonderneming en bij bedrijven in de Drechtsteden.

Wat was het resultaat

Een succesvolle kick-off bijeenkomst en een samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en provincie. Dit zorgde voor de start van de community ‘Samen Bereikbaar’ in de BAR-regio. 

BAR Organisatie

De BAR bestaat uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk: drie zelfstandige gemeenten ten zuiden van Rotterdam met een eigen identiteit, maar ook samen één moderne uitvoeringsorganisatie. De BAR is een dynamische regio met veel bedrijvigheid en 117.000 inwoners.