Case

De vertaling van de CSR-visie naar strategie en uitvoering

Duurzaamheidsambities omgezet in een concrete strategie en ambassadeursprogramma

“In Turn hebben we een strategische partner gevonden die niet alleen de nodige expertise en ervaring in huis heeft, maar ook passie en enthousiasme om ons te helpen bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen.“

Lara de Koning -Country Manager

Contactpersoon: Lisette Zwartkruis
Wat hebben wij Turn gevraagd

Binnen BMS ontstond de wens om een overkoepelende duurzaamheidsstrategie en aanpak te ontwikkelen voor de toekomst. We werken in de fietsbranche en het is onze verantwoordelijkheid om een heldere en concrete aanpak op het gebied van duurzaamheid te hebben. Binnen onze bedrijven gebeurt al veel rond het onderwerp duurzaamheid en vanuit de bedrijven ontstond de wens voor een overkoepelende visie en strategie. We hebben Turn gevraagd om met ons in co-creatie de visie, strategie, doelen en aanpak te ontwikkelen en om dit beleid binnen BMS te implementeren. Na een jaar hebben we Turn gevraagd ons eerste CSR-verslag te schrijven. 

Wat heeft Turn voor ons gedaan

Turn heeft als eerste gesprekken gevoerd binnen BMS om te bepalen wat de wensen en ambities zijn op het gebied van duurzaamheid van de verschillende internationale bedrijven. Daarnaast heeft Turn geïnventariseerd wat er binnen de bedrijven al gedaan werd op het gebied van duurzaam ondernemen en welke activiteiten de bedrijven zouden willen ontplooien in de toekomst. Aan de hand van de interne wensen en ambities, heeft Turn een externe impactanalyse uitgevoerd. Aan de hand van alle informatie is er een concreet beleid met heldere doelen en een implementatieaanpak ontwikkeld. 

Wat was het resultaat

In 2022 hebben alle 9 bedrijven binnen BMS de ‘Pledge’ ondertekend, is er intern een duurzaamheidsmanager aangesteld en is het ambassadeursprogramma uitgerold. De bedrijven zijn binnen het ambassadeursprogramma aan de slag gegaan met de doelen uit de ‘Pledge’. De resultaten van 2022 zijn verwoord in het eerste duurzaamheidsverslag van BMS. Duurzaamheid is nu een vast onderdeel binnen BMS en de ambassadeurs werken samen om de duurzaamheidsdoelen te behalen voor de komende jaren. 

BMS

Bike Mobility Services, BMS, is een onderdeel van PON. Met ruim 250 medewerkers in 2022 heeft BMS 9 bedrijven; Lease a Bike Nederland, Lease a Bike Duitsland, Lease a Bike België, Lease a Bike Oostenrijk, Movelo Nederland, Movelo Duitsland, BusinessBike, B2Bike en FietsNed.