Case

Samenwerking tussen werkgevers om Utrecht Oost duurzaam bereikbaar te houden

Hoe krijg je een druk en belangrijk gebied als Utrecht Oost duurzaam bereikbaar?

"Anna en Johannes zijn graag geziene mensen in het gebied, en het lukt hun om de gebiedspartners nog meer te inspireren en uit te dagen om hun mobiliteitsbeleid zoveel mogelijk te verduurzamen."

Esther de Lange

Contactpersoon: Anna Schouten
Wat hebben wij Turn gevraagd

Als Goedopweg werken we in een aantal gebieden intensief samen met werkgevers. Daarom zochten we een gebiedsregisseur voor het gebied Utrecht Oost (Utrecht Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd). We zochten iemand met inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van bereikbaarheid en duurzame mobiliteit, maar daarnaast ook met goede proces- en communicatieve vaardigheden. Met als doel om samen met alle gebiedspartners een concrete gebiedsambitie te ontwikkelen en vorm te geven, om het gebied op een duurzame wijze bereikbaar te houden.  

Wat heeft Turn voor ons gedaan

Wij waren op zoek naar één gebiedsregisseur, maar toen we Turn inschakelden, kregen we er twee! De competenties en expertise van Anna en Johannes vullen elkaar goed aan en komen het gebied ten goede. Ze zijn direct aan de slag gegaan met een inventarisatie onder de gebiedspartners en hebben met de gebiedspartners een routekaart ontwikkeld om de samenwerking tijdens en na de coronapandemie te versterken. Inmiddels zijn Anna en Johannes graag geziene mensen in het gebied, en lukt het hun om de gebiedspartners nog meer te inspireren en uit te dagen om hun mobiliteitsbeleid zoveel mogelijk te verduurzamen.

Wat was het resultaat

Mede dankzij de inzet van Anna en Johannes hebben we in december 2022 een Pledge ondertekend met 17 organisaties in Utrecht Oost met een concrete ambitie voor 2025. Het is de ambitie van het gebied om meer studenten, medewerkers en bezoekers te laten reizen met het openbaar vervoer en de fiets en op alle modaliteiten de pieken af te vlakken. Er is een vaste structuur om met alle betrokken partijen (overheid, bedrijfsleven, vervoerders, onderwijs en ziekenhuizen) aan de slag te gaan om de ambitie te realiseren.

Goedopweg

Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.