Case

Werkgeversaanpak en community

Mobiliteitsmanagement op de agenda gezet bij bedrijven en community met 100 ambassadeurs.

“Het is plezierig samenwerken met mensen die verstand van zaken hebben en doelgericht te werk gaan”.

Roger Demkes

Contactpersoon: Anna Schouten
Wat hebben wij Turn gevraagd

We hebben Turn gevraagd om in de regio Drechtsteden de werkgeversaanpak verder te ontwikkelen. Daarnaast hebben we Anna gevraagd om de coördinerende rol van de werkgeversaanpak breed voor Zuid-Holland te organiseren en te ontwikkelen. Turn heeft kennis van mobiliteitsmanagement, gedragsverandering en spreekt de taal van de ondernemers in de regio. Binnen de werkgeversaanpak is het belangrijk om de werkgever concreet te ondersteunen om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen en bedrijven te ondersteunen bij de hinderprojecten in de regio.   

Wat heeft Turn voor ons gedaan

Turn ondersteund ons al enkele jaren voor de ontwikkeling van de werkgeversaanpak en de uitvoering van de werkgeversaanpak. Zij hebben niet alleen de coördinatie op zich genomen en de aanpak verder uitgebouwd, maar hebben ons ook geholpen bij het ontwikkelen van een mobiliteitsscan en de hinderprojecten zoals de Wantijbrug en N3. Turn levert concrete oplossingen die aansluiten bij onze doelen en die ook aan de eisen van bedrijven en andere organisaties voldoen. Wij hebben onze relaties verder kunnen versterken in de regio door samenwerking met Turn

Wat was het resultaat

Turn heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn op het gebied van mobiliteitsmanagement. Hun strategische aanpak richt zich op ambassadeurschap en heeft geleid tot een succesvolle publiek-private samenwerking, waar bijna 100 ambassadeurs zijn aangesloten. Ze hebben ons niet alleen geholpen bij het verder ontwikkelen van de werkgeverscommunity Samen Bereikbaar (www.samenbereikbaar.nl), maar ook de communicatie tussen bedrijven, medewerkers en overheid verbeterd.

Zuid-Holland Bereikbaar

In 2022 is de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar van start gegaan. Acht publieke organisaties bundelden hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In deze organisatie werken Rijk en regio intensief samen om Zuid-Holland in beweging te houden. Want de bereikbaarheid van Zuid-Holland staat onder druk.