Case

Aan de slag met duurzame mobiliteit zodat we klimaatneutraal kunnen worden

Onderzoek slimme en duurzame mobiliteit

“Turn heeft kennis op duurzame mobiliteit én gedragsverandering. Door hun pragmatische aanpak hebben we waardevolle inzichten gekregen om onze mobiliteit verder te verduurzamen.”

René van Leeuwen

Contactpersoon: Anna Schouten
Wat hebben wij Turn gevraagd

Wij staan midden in de maatschappij als waterbedrijf en we hebben ons ten doel gesteld om in 2025 klimaatneutraal te zijn en onze bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Mobiliteit speelt een belangrijke rol om dit doel te halen, daarom willen wij ons mobiliteitsbeleid verder verduurzamen. We hebben aan Turn gevraagd om een onderzoek te doen naar de potentie binnen onze bedrijfsonderdelen naar slimme en duurzame mobiliteit. We wilden inzicht krijgen in de manieren waarop mobiliteit op een duurzame en efficiënte manier kan worden ingezet.

Wat heeft Turn voor ons gedaan

Turn heeft ons in 2020 ondersteund bij een onderzoek naar slimme en duurzame mobiliteit. Vanuit een werkgroep met HR, wagenpark en OR vertegenwoordiging hebben we een plan ontwikkeld. Turn heeft binnen alle bedrijfsonderdelen interviews gehouden en een medewerker enquête uitgezet. Turn kijkt hoe we vanuit onze bedrijfsprocessen en locaties optimaal in kunnen zetten op duurzame mobiliteit. 

Na twee jaar van COVID-19 wilden we opnieuw onderzoek doen naar de wensen van onze medewerkers op het gebied van duurzame mobiliteit en gedragsverandering. We hebben door de goede ervaringen turn gevraagd dit herhaalonderzoek uit te voeren. 

Wat was het resultaat

De samenwerking met turn heeft ons waardevolle inzichten gegeven en concrete aanbevelingen om ons beleid verder te verduurzamen en hoe we gedragsverandering in gang kunnen zetten. Gedragsverandering gaat verder dan het ontwikkelen van beleid en gaat ook om communicatie, betrekken van medewerkers en gebruik maken van lopende acties in de Provincie. Hierdoor zijn we concreet aan de slag gegaan en hebben we gerichte stappen kunnen zetten. Zo zijn we aan de slag gegaan met thuiswerken, flexibele werktijden en deelmobiliteit.

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar betrouwbaar drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal en industriewateroplossingen aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk.