Case

Van woorden naar doen!

Strategie en trainingen op duurzame mobiliteit

"Turn maakt duurzaamheid concreet en geeft in heldere stappen de acties aan die we als organisatie dienen te ondernemen. Turn werkt accuraat en heeft een realistische, pragmatische kijk op duurzaam ondernemen."

John de Jong

Contactpersoon: Anna Schouten
Wat hebben wij Turn gevraagd

Wij deden al aan MVO, maar het ontbrak nog aan een eenduidige strategie en visie. Turn is gevraagd om het strategisch kader en plan van aanpak te schrijven. Daarnaast hebben we gevraagd om al ons salespersoneel te trainen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Wat heeft Turn voor ons gedaan

Een organisatie begint nooit op 0 met duurzaamheid, zo ook wij niet. Daarom heeft Turn eerst groepsinterviews afgenomen om te inventariseren welke activiteiten al plaatsvonden en wat de behoefte was van de deelnemers. Het leuke van groepsinterviews was, dat je ook impliciet bewustwording creëert voor het onderwerp. Daarnaast leerden de deelnemers van elkaar over de kansen van MVO. Turn heeft het strategisch kader geschreven, met duidelijke verantwoordelijkheden en taken om de beschreven ambitie van woorden om te zetten in daden. Daarna heeft Turn een aantal trainingssessies ontwikkeld voor al ons salespersoneel.

Wat was het resultaat

Er is een gedegen strategisch kader ontwikkeld met heldere doelen en aanpak. Ook de implementatie fase heeft Turn opgepakt, waarbij de interne duurzaamheid en online communicatie boven aan het prioriteitenlijstje stonden. Inmiddels zijn alle vestigingen ‘Erkend Duurzaam Plus’ gecertificeerd en kan je online informatie vinden over het MVO beleid van de Van Mossel Automotive Groep. De trainingen waren een succes, omdat ook het toepassen van kennis onderdeel was van de trainingsopzet.

Van Mossel Automotive groep

Mobiliteitsbedrijf Van Mossel Automotive Groep is in 75 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste automotive bedrijf van de Benelux. Het bedrijf telt meer dan 340 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.